Contact

Str. Baicului nr.80,Parcela J,

Depozit 1, Sector 2,

Bucuresti, ROMANIA.

Office

Colectare

Cartusele goale provenite din utilizarea consumabilelor de echipamente electrice si electronice fac parte din grupa de deseuri DEEE si sunt reutilizabile dupa un proces tehnologic de reciclare, care are ca rezultat un produs nou, de buna calitate, la un pret redus.
Prin adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 621/2005 conforme cu Directiva UE 2004/12/CE (WEEE) a fost reglementat modul în care pot fi gestionate deseurile, pe tip de material. De aici obligativitatea fiecarei societati comerciale de a avea o evidenta a deseurilor rezultate din activitatea sa si de a organiza eliminarea acestora în condiţiile prevăzute de lege.
Astfel, cartuşele de echipamente de birou consumate trebuiesc stranse, depozitate temporar si apoi predare centrelor de colectare acreditate, pe baza de contract, in scopul reciclarii sau eliminarii acestora.
Pentru nerespectarea acestor cerinte, sanctiunile sunt intre 5.000 si 20.000 RON pana la suspendarea temporara a activitatii pentru persoanele juridice, si intre 500 si 1.000 RON pentru persoanele fizice.
Prin aceasta se urmareste pastrarea resurselor naturale si stoparea procesului de distrugere a mediului, cu efecte atat de nocive asupra vietii noastre.
Pentru mai multe informatii va rugam accesati: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor